மனதின் தீப ஒளி


அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களுக்கு,

   தீபாவளி முன்னிட்டு முயன்ற எழுத்து கோர்வை. கருத்துக்கள் இருந்தால் தாராளமாக கூறலாம்.

கோவிலின் கோபுரத்தில் சின்ன சின்ன நட்சத்திரங்கள்
வீட்டு மாடங்களில் வண்ணமிகு தீப ஒளிகள்…
வீதியெங்கும் மத்தாப்பு வாசனையாம்
திருநாளின் வருகைக்கு புத்தாடை போஜனங்களாம்…..

Continue reading

Advertisements

Holidays (*_*)…………..


Holidays…..

The sweet days where we have leisure time.The things we do will also be very helpful in time of many works.I remember the days I went to my native, holding hands of my grand parents make some walk in mild sunrise and sunset along the roads  with small snails ,playing with it getting them frightened.Sweet days remember……… then the small things like flowers, leaves in our notebooks remember those days with cute things.images

Cute scribbles of our cute hand writings remember small pencils ,small fights ,small smiles,small cries…making playfull holidays will remember friends who were short time….Helping parents,making small things thought to be an achievable things with cute scouldings  remember those Holidays forever in our mind.

Just seeing back those days ,those little days friends ,little things of leaves, notebooks make us happy while in times of any resemblance of many situations.Lets those days be our thoughts….of cute joys…

CHILDB

Just by remembering your cute old little things see your childhood…have your holidays with a great pleasure with further more things to do.With this Holiday i Wish you all a VERY

HAPPY NEW YEAR…..with sweet memories.

STH10008