சொற்கள் என்னிடம் ! !


என்னை உச்சரித்தும் 

என்னை உன்மனதோடு ரசிப்பதும்   

சமுதாயத்தின் செயல் தான் ..

இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற எனக்கு எந்த அளவு வலிமை இருக்கிறதோ அதே அளவு ஒவ்வொரு மனிதனின் சிந்தனையும் இருக்கிறது..சொல் வடிவம் பெறுகிறது.

உன்னால் (சமுதாயம் )என்னை(மனிதன்) எழுதமுடியாமல் செய்ய முடியும், ஆனால் சிந்திக்கதடை செய்யமுடியாது .வார்த்தைகளின் உணர்ச்சிகளை அனைவராலும் உணரமுடியாது. எந்தன் உணர்ச்சிகளை என் அனைத்து சொற்களும் பிரதிபலிக்கும் .ஒவ்வொரு சூழ்நிழையும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளை கொண்டு நகர்கிறது .பல சமையங்களில் சொற்கள் தாறுமாறாக வெளிக்கொண்டு அதனால் மனங்களை காயப்படுத்துகிறது.

             என்ன தான் மனம் நொந்து இருப்பினும் சிலரின் பேச்சுக்கள் நமக்கு ஆறுதல்,நம்பிக்கையும் தான் .உங்கள் காயங்களுக்கு மருந்தவதும் நானே(சொற்கள்) சில தருங்களில் புண்படுத்துவதும் நானே.கண்கள் மூடியும் வெளிச்ச்சுத்டன் நம் உலகை காணவைப்பது சொற்களே.

இப்பதிவு சற்று மோசம் தான் இருப்பினும் பொறுத்தருள்க ..

சொற்கள்

என்னை கோர்த்து பொருள் கொண்டீர்

என்னை வைத்து அழகு சேர்த்தீர்

என்னை பூட்டி கவி வரைந்தீர்

என்னை கொண்டு உணர்ச்சி உணர்ந்தீர்

அழகு சீர் அமைய கொண்டீர்

என்னை உங்களில் கொண்டீர்…

சொற்களால் அல்ல

சிந்தனையால்…

உணர்ச்சிகளால்….

நினைவுகளால்..

கவியால்…w

Advertisements

I will be with you till the End !….


Here i heartily present Our Oscar winner’s Song of Infinite Love .

I think you may enjoy  the song…
Producer: Kareema Begum
Lyrics – Infinite Love: A R Rahman, Blaaze & Gil Levy
Lyrics – Behad Pyaar: Irshad Kamil, A R Rahman, Blaaze & Gil Levy
Sitar: Asad
Operatic Vocals: Hratsjuhi Aramian
Strings Conducted by: VJ Srinivas Murthy at AM Studios, Chennai
Music Video Production: Dave Stewart’s Weapons of Mass Entertainment

A R Rahman (music as well)

Infinite Love AR Rahman lyrics :-

 

Stay with me                                                                     infinite
And never let me know
Just to celebrate the notion
Stay with me, don’t go
Cause the truth in your eyes
Is the light in the darkness
You are my love.. My Infinite Love

There’s no
Other way that we can go
Way that we need be
Here is the prophecy
There’s so, much there
More towering
Need discovering
Be empowering
Once you
Keep something in
Keep giving in
Keep winning in with
Infinite Love
Once you
Keep something in
Keep giving in
Keep winning in with

Infinite Love
Is the rain falling into the sea
Infinite Love
Is the miracle showering me (x2)
Infinite Love..
Infinite Love..
Infinite Love..

I say the blind, the blind
I say the blind will see
(Infinite Love..)
Me say now heed the words
And we’re gonna split the seainfinte luv
(Infinite Love..)
What say what
Say what what..
(Infinite Love..)
Light a candle
Me say don’t curse the darkness
Make a wish
Send it to the heartless
Taking it back in time 500 BC
Takin’ it to the future Historically

Infinite Love
Is the rain falling into the sea
Infinite Love
Is the miracle showering me.

 “until only infinity remained of beauty”
John Ashbery,

 

Mumbai: Oscar-winning musician AR Rahman, who has composed many songs on love, peace and harmony, has come up with a new song ‘Infinite Love’ and describes it as his dream project after ‘Vande Mataram’.

After doing ‘Maa Tujhe Salaam’ and ‘Vande Mataram’, nothing was compelling enough for him to get into the zone. Once he got the idea of ‘Infinite Love’, he thought it was a good 15-year break and (time for me to) do something very interesting,he said at the launch of the song here.

Rahman said he wanted to launch the song his first single in 15 years just like an album, because he has not been so involved in one song despite the many projects he does.407389_320385241316492_1702981328_n

Rahman has come up with a new song ‘Infinite Love’ and describes it as his dream project after ‘Vande Mataram’.

 

“This one song is equal to, like, 10 songs for him because… . It’s a whole learning process for him,” he said.

Rahman has given music for films like ‘Slumdog Millionaire’, ‘Rockstar’ and ‘Jab Tak Hai Jaan’. Besides, he is also known for non-film music like ‘Vande Mataram’, released in 1997

thanx Rahman sir.

Gitanjali-I


I was an starter to reveal these like poems to give thoughts to other, let you may have your chance to reveal my mistakes.

I may give the line from GItanjali’s

A Brief introduction

A FEW DAYS ago I said to a distinguished Bengali doctor of medicine, ‘I know no German, yet if a translation of a German poet had moved me, I would go to the British Museum and find books in English that would tell me something of his life, and of the history of his thought. But though these prose translations from Rabindra Nath Tagore have stirred my blood as nothing has for years, I shall not know anything of his life, and of the movements of thought that have made them possible, if some Indian traveller will not tell mp.’ It seemed to him natural that I should he moved, for he said, ‘I read Rabindra Nath every day, to read one line of his is to forget all the troubles of the world.’ I said, ‘An Englishman living in London in the reign of Richard the Second, had he been shown translations from Petrarch or from Dante, would have found no books to answer his questions, but would have questioned some Florentine banker or Lombard merchant as I question you. For all I know, so abundant and simple is this poetry, the new renaissance has been born in your country and I shall never know of it except by hearsay.’ He answered, ‘We have other poets, but none that are his equal; we call this the epoch of Rabindra Nath. No poet seems to me as famous in Europe as he is among us. He is as great in music as in poetry, and his songs are sung from the west of India into Burmah wherever Bengali is spoken. He was already famous at nineteen when he wrote his first novel; and plays, written when he was but little older, are still played in Calcutta. I so much admire the completeness of his life; when he was very young he wrote much of natural objects, he would sit all day in his garden; from his twenty-fifth year or so to his thirty-fifth perhaps, when he had a great sorrow, he wrote the most beautiful love poetry in our language’, and then he said with deep emotion, ‘words can never express what I owed at seventeen to his love poetry. After that his art grew deeper, it became religious and philosophical; all the aspirations of mankind are in his hymns. He is the first among our saints who has not refused to live, but has spoken out of Life itself, and that is why we give him our love.’ I may have changed his well-chosen words in my memory but not his thought: ‘A little while ago he was to read divine service in one of our churches-we of the Brahma Samaj use your word “church” in English-it was the largest in Calcutta and not only was it crowded, people even standing in the windows, but the streets were all but impassable because of the people.’

Other Indians came to see me and their reverence for this man sounded strange in our world, where we hide great and little things under the same veil of obvious comedy and half serious depreciation. When we were making the cathedrals had we a like reverence for our great men? ‘Every morning at three-I know for I have seen it’-one said to me, ‘he sits immovable in contemplation, and for two hours does not awake from his reverie upon the nature of God. His father the Maha Rishi would sometimes sit there all through the next day; once, upon a river, he fell into contemplation because of the beauty of the landscape, and the rowers waited for eight hours before they could continue their journey.’ He then told me of Mr Tagore’s family and how for generations great men have come out of its cradles. ‘Today,’ he said, ‘there are Gogonendranath and Abanindranath Tagore, who are artists; and Dwijendranath, Rabindra Nath’s brother, who is a great philosopher. The squirrels come from the boughs and climb on to his knees and the birds alight upon his hands.’ I notice in these men’s thought a sense of visible beauty and meaning as though they held that doctrine of Nietzsche that we must not believe in the moral or intellectual beauty which does not sooner or later impress itself upon physical things. I said, ‘In the East you know how to keep a family illustrious. The other day the curator of a Museum pointed out to me a little dark-skinned man who was arranging their Chinese prints and said, “That is the hereditary connoisseur of the Mikado, he is the fourteenth of his family to hold the post.” ‘ He answered. ‘When Rabindra Nath was a boy he had all round him in his home literature and music.’ I thought of the abundance, of the simplicity of the poems, and said, ‘In your country is there much propagandist writing, much criticism? We have to do so much, especially in my own country, that our minds gradually, cease to be creative, and yet we cannot help it. If our life was not a continual warfare, we would not have taste, we would not know what is good, we would not find hearers and readers. Four-fifths of our energy is spent in the quarrel with had taste, whether in our own minds or in the minds of others.’ ‘I understand,’ he replied, ‘we too have our propagandist writing. In the villages they recite long mythological poems adapted from the Sanscrit in the Middle Ages, and they often insert passages telling the people that they must do their duties.

by these intro could not finish his writting yet, we may see side by bide the short verse..

Little Flute
Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail
vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.
This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales,
and hast breathed through it melodies eternally new.
At the immortal touch of thy hands my little heart loses its limits in
joy and gives birth to utterance ineffable.
Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine.
Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill.